AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. UKSW

Grzegorz Łęcicki, dr hab. prof. UKSW, kierownik katedry, dyrektor instytutu

 

Dane podstawowe

Katedra Teologii Środków Społecznego Przekazu

Zaliczony do minimum kadrowego na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

na poziomie studiów I oraz II stopnia

Konsultacje

Kontakt: g.lecicki@uksw.edu.pl

 

Nauka i praca w mediach

Wykształcenie

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: doktor nauk teologicznych w zakresie teologii kultury, rok nadania 2007 r., tytuł rozprawy doktorskiej: Ksiądz Zdzisław Peszkowski - świadek prawdy historycznej i jej obrońca; promotor: prof. dr hab. Krystyna Czuba

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: doktor habilitowany nauk teologicznych w dyscyplinie teologia środków społecznego przekazu, rok nadania 2013, tytuł rozprawy habilitacyjnej: Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II

Dorobek naukowy

Pola zainteresowań/badań: historia mediów i dziennikarstwa, teologia mediów, teologia mediów audiowizualnych

Współpraca/praca w mediach: 

1985-1988 – Instytut Prasy i Wydawnictw „Novum” – redakcja „Tygodnik Polski” (stażysta, młodszy redaktor, redaktor dokumentalista),

1988-1991 – Instytut Wydawniczy „Pax” (redaktor merytoryczny literatury religijnej),

1991 – Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej – redakcja „Przegląd Katolicki” (redaktor), 

1993 – Wydawnictwo „Parma Press” (dyrektor), 

1993-1995 – Wydawnictwo „Civitas Christiana” - redakcja „Słowo-Dziennik Katolicki” (redaktor działu, kierownik redakcji łączności z Czytelnikami, starszy redaktor działu), 

1998-2000 –  wydawnictwo „Patmos” (dyrektor), 

2000-2003 – rozgłośnia diecezji warszawsko-praskiej - Radio Warszawa – Praga (dyrektor programowy);  

stały felietonista „Niedzieli Warszawskiej” (1997-2003) oraz „Echa Katolickiego” (2010-2016).

 

Dydaktyka

Wykładane przedmioty

Opisy zajęć

Rozkład zajęć

Prowadzone seminarium naukowe: Teologia środków społecznego przekazu. Media audiowizualne

Prace dyplomowe