AKTUALNOŚCI
dodano 12-05-2017
Wykłady prof. Drzewieckiego na Węgrzech
W dniach 7-11 maja br. dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW prowadził zajęcia na Uniwersytecie Karola Eszterházy'ego w Egerze, na Węgrzech, w ramach programu ERASMUS+

Wygłosił wykład pt. Kulturotwórcza funkcja filmu a nowe media oraz poprowadził warsztaty z pokazem filmu Prosta historia o morderstwie (reż. Arkadiusz Jakubik). Wziął także udział w zajęciach Dydaktyka nauczania filmu i w Dniu Talentów w Zakładzie Kultury Filmowej.