DLACZEGO WARTO?

5 powodów, dla których warto studiować na UKSW:

1. Tradycja i nowoczesność
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest jednym z najmłodszych polskich uniwersytetów, ale kontynuuje długoletnie tradycje akademickie. Powołany przez Sejm RP w 1999 roku na bazie istniejącej od 1954 roku Akademii Teologii Katolickiej. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obecnie ma dziesięć wydziałów oraz 37 kierunków studiów.

2. Bogata oferta
Aktualnie Uczelnia kształci ponad 16 tys. studentów. Oferta edukacyjna obejmuje studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie (pięcioletnie) oraz studia drugiego stopnia, prowadzone zarówno w systemie stacjonarnym (studia bezpłatne), jak i niestacjonarnym. UKSW oferuje również możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych i doktoranckich. Większość z prowadzonych kierunków posiada certyfikaty jakości kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

3. Możliwości rozwoju
Nasza Uczelnia podpisała ponad 150 umów międzynarodowych w ramach programu Erasmus oraz na stypendia krajowe do 19 uniwersytetów polskich w ramach programu mobilności studentów MOST. Studenci, oprócz zajęć dydaktycznych mogą aktywnie działać w licznych kołach naukowych, organizacjach studenckich oraz samorządzie studentów. Na uniwersytecie działa również teatr i chór akademicki, dodatkowo powstaje radio UKSW.

4. Uczelnia przyjazna studentowi
Atrakcyjny system stypendialny sprawia, iż rocznie studentom UKSW wypłacanych jest ponad sześć tysięcy świadczeń socjalnych z zaplecza socjalnego jakim dysponuje Uczelnia. Uniwersytet jest jednym z członków grupy „U 10” skupiającej uniwersytety przyjazne osobom niepełnosprawnym. Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych udziela pomocy przy rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych na naszej Uczelni.
Doświadczeni doradcy zawodowi z Biura Karier pomogą zaplanować ciekawą, pełną wyzwań ścieżkę zawodową oraz umożliwią uczestnictwo w stażach i praktykach studenckich organizowanych przez renomowane firmy krajowe oraz zagraniczne.

5. Infrastruktura
UKSW prowadzi zajęcia w dwóch głównych kampusach: przy ul. Dewajtis 5 na Bielanach oraz przy ul. Wóycickiego 1/3 na Młocinach. W pierwszym z nich oprócz sal dydaktycznych mieszczą się: biblioteka, biura administracji centralnej, stołówka. Kampus na Młocinach to nowoczesny kompleks budynków. Budynek Auditorium Maximum i budynek Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych oraz Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej zbudowane są z myślą o osobach niepełnosprawnych, które mają ułatwiony dostęp do wszystkich kondygnacji oraz specjalnych miejsc parkingowych. W 2013 r. powstało nowoczesne Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych, a w 2016 r. Niepubliczne Przedszkole UKSW. W planie jest też budowa Hali sportowej.

 

5 powodów, dla których warto studiować dziennikarstwo i komunikację społeczną na UKSW: 

1. Studenci i absolwenci Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa WT UKSW pracują w największych polskich mediach na stanowiskach reporterskich, redaktorskich; w działach promocji, reklamy i public relations. są webmasterami i administratorami stron internetowych w dużych korporacjach oraz pełnią funkcje rzeczników prasowych. Nasz absolwent to człowiek dobrze przygotowany do profesjonalnej pracy w różnych mediach. Dysponuje pogłębioną wiedzą humanistyczną, rozszerzoną o zagadnienia filozoficzne i teologiczne. Formacja, którą oferujemy, pozwala studentom prawidłowo oceniać rzeczywistość, rozumieć zachodzące w świecie procesy i przemiany oraz krytycznie do nich podchodzić. Służy temu nie tylko program studiów, ale też np. cykl Debat UKSWordzkich.

2. Warszawa jest siedzibą większości mediów ogólnopolskich
. Tu skupia się życie polityczne i kulturalne kraju. Studia dziennikarskie w stolicy umożliwiają więc znalezienie pracy w branży już w czasie studiów.

3. Kadra naukowa i specjalizacje. Kadra naukowa spełniająca najwyższe standardy naukowe i komunikacyjne. Konsultacje z wykładowcami podczas dyżurów. Pomoc i wsparcie udzielane przez opiekunów roku w sprawach naukowych i osobistych. Unikalne materiały prezentowane na zajęciach. Warsztaty prowadzone przez pracowników największych mediów w Polsce. Wyjątkowy program specjalizacji - w tym specjalizacja edukacyjno-medialna, jedyna tego typu na studiach dziennikarskich w Polsce - oraz pomoc w zdobyciu praktyki zawodowej.

4. Proponujemy studentom bogaty program edukacyjny studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna: na studiach licencjackich (I stopnia, trzyletnich) oraz magisterskich (II stopnia, dwuletnich). Dysponujemy profesjonalnymi pracowniami w kampusie Dewajtis: Pracownią Podstawowych Technik Radiowo-Telewizyjnych (224), pracownią komputerową (118) oraz salą kinową (225). 

5. Działalność studencka. W Instytucie działają trzy koła naukowe: Koło Naukowe Studentów IEMiD UKSW z Sekcją Naukowo-Badawczą (dla doktorantów), Koło Naukowe Public Relations w Social Media oraz Koło Naukowe Medioznawców Podróżników. Pracownicy i studenci Instytutu prowadzą również internetowe Radio UKSW. Angażują się w badania naukowe współorganizując czasopisma i konferencje naukowe Instytutu.