AKTUALNOŚCI
dodano 09-10-2020
Interpretacje materiałów wizualnych

ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Stępniak

Celem seminarium jest przygotowanie seminarzysty do napisania pracy magisterskiej i jej obrony. Jego realizacji służą zajęcia związane zarówno z kwestiami metodologicznymi (wybór tematu pracy, sporządzenie bibliografii, przyjęcie hipotez, wybór próby badawczej i narzędzi badawczych) i techniką pisania pracy (tu także zasady pisowni słownictwa religijnego, elementy prawa autorskiego i zasad dobrych obyczajów w nauce), jak i merytorycznymi (komunikacja wizualna jako forma przekazu informacji, procesy komunikacji wizualnej z perspektywy nadawców i odbiorców, metody i techniki analizy przekazów wizualnych, obraz jako nośnik wartości, idei i emocji, funkcje komunikacyjne kodu wizualnego w reklamie, obraz a słowo w reklamie religijnej, komunikacja wizualna w kampaniach społecznych).

Etapy pracy studenta:

 1. Ustalenie tematu pracy, przegląd literatury i przygotowanie bibliografii.
 2. Napisanie pierwszego rozdziału pracy, wybór metod i narzędzi badawczych, dobór materiału badawczego. 
 3. Analiza materiału badawczego i napisanie drugiego rozdziału pracy.
 4. Napisanie trzeciego rozdziału pracy, wstępu i zakończenia; przygotowanie się do obrony.

Formy pracy ze studentem: prezentacje, dyskusje nad metodologią i fragmentami prac, konsultacje indywidualne.

Literatura:

 • Burke P., Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne, Kraków 2012.
 • Kusion M., Komu przysługują prawa autorskie do pracy dyplomowej?, https://lookreatywni.pl/baza-wiedzy/prawo-autorskie-do-pracy-dyplomowej/
 • Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów, Kraków 2006.
 • Lisowska-Magdziarz M., Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Kraków 2004.
 • Przybylska R., Przyczyna W., Pisownia słownictwa religijnego, Tarnów 2018.
 • Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań na wizualnością, Warszawa 2010.
 • Stępniak K., Fenomen reklamy religijnej, Warszawa–Pułtusk 2017.
 • Wimmer R.D., Dominick J.R., Mass media. Metody badań, Kraków 2008.
 • Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. Poradnik, Warszawa 2018.
 • Zieliński J., Metodologia pracy naukowej, Warszawa 2012.