AKTUALNOŚCI
dodano 30-06-2020
Konkurs na pracę magisterską o filmie i edukacji audiowizualnej
IV edycja ogólnopolskiego konkursu im. Prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej.

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” we współpracy z Katedrą Filmu i Kultury Audiowizualnej UŁ oraz Muzeum Kinematografii w Łodzi ogłosiło IV edycję ogólnopolskiego konkursu im. Prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej. Konkurs ma na celu promowanie wartościowych badań naukowych, wspieranie początkujących badaczy oraz – last but not least – upamiętnienie zmarłej w roku 2016 profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, która długie lata kierowała Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ, była też współzałożycielką i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia „Venae Artis" oraz osobą szczególnie zasłużoną dla rozwoju edukacji filmowej w Polsce.

Nagroda w II edycji konkursu ma charakter finansowy i podobnie jak w roku ubiegłym jej wartość to 1000,00 zł.

Do udziału w konkursie zapraszamy oprócz filmoznawców także polonistów, historyków, pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków, którzy ukończyli studia magisterskie pomiędzy 1 maja 2019 roku a 30 kwietnia 2020 roku. 

Zachęcam Państwa do rozpropagowania konkursu, szczególnie wśród promotorów prac magisterskich oraz absolwentów, którzy mogliby być zainteresowani udziałem. Więcej informacji oraz regulamin konkursu można znaleźć tutaj:
http://filmoznawstwo.uni.lodz.pl/aktualnosci/item/337-iv-konkurs-im-prof-nurczy%C5%84skiej-fidelskiej