AKTUALNOŚCI
dodano 23-04-2020
Zdalne praktyki dla studentów - oferta współpracy
Instytut Dyskursu i Dialogu zaprasza do współpracy. Możliwość realizacji praktyk w formie zdalnej dla studentów.

Instytut Dyskursu i Dialogu mam przyjemność zaproponować Instytutowi Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie możliwość odbywania praktyk studenckich całkowicie w trybie online studentom kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Obecne okoliczności związane z pandemią wirusa CoVID-19 znacznie utrudniają funkcjonowanie całej uczelni jak i odbywanie obowiązkowych praktyk studenckich. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym potrzebom i umożliwić ich realizację w sposób zdalny. Praktyki polegają na analizowaniu przekazów medialnych w zgodzie z ujednoliconą i konsultowaną ze środowiskiem eksperckim metodologią analizy. Wszelkie szczegóły dostępne są w opublikowanym przez nas raporcie „Media pod lupą. Analiza przekazów medialnych z roku 2018”, dostępnym na naszej stronie internetowej: http://indid.pl/publikacje/

Instytut Dyskursu i Dialogu jest think tankiem obywatelskim, mającym na celu podwyższanie jakości debaty publicznej poprzez bieżące monitorowanie przekazów medialnych i publikowanie raportów oraz analiz podsumowujących powyższe działania.

Zapraszamy do współpracy!