AKTUALNOŚCI
dodano 20-10-2018
ks. dr hab. Krzysztof Stępniak

Krzysztof Stępniak, ks., dr hab., adiunkt

 

Dane podstawowe 

Katedra Teorii, Etyki i Prawa Mediów, adiunkt – etat naukowy

Kontakt: kstepniak@ah.edu.pl

 

Nauka i praca w mediach 

Wykształcenie: 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny – doktor nauk teologicznych w zakresie teologii fundamentalnej, rok nadania 2001, tytuł rozprawy doktorskiej „W poszukiwaniu Kościoła idealnego. Życie i dzieło Tadeusza Żychiewicza (1922-1994)”.

Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach, rok nadania 2018, tytuł rozprawy habilitacyjnej „Fenomen reklamy religijnej”.

Dorobek naukowy:

Pola zainteresowań/badań: reklama i reklama religijna, percepcja i recepcja reklamy, historia reklamy, marketing religijny, komunikacja wizualna i medialna, nowe media, manipulacja i perswazja w komunikacji, dziennikarstwo, uzależnienia internetowe, Kościół a media.

 

Współpraca/praca w mediach

2001-2002 Dyrektor programowy i dziennikarz Radia Plus Ciechanów

2002- 2008 Dyrektor naczelny i dziennikarz Katolickiego Radia Ciechanów

2008 Konsultant w Telewizji Polskiej S.A. w Redakcji Programów Katolickich

Współpraca z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Polska the Times”, „Czas Ciechanowa” i ”Puls Ciechanowa” oraz Radiem Zet (pakiet niezależnych rozgłośni radiowych)