AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
dr hab. Tomasz Słomka

 

dr hab. Tomasz Słomka - doktor habilitowany nauk społecznych, politolog - ustrojoznawca, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Systemów Politycznych) i wykładowca w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz współpracownik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1996). Doktorat uzyskał w 2004 r. na podstawie rozprawy Model prezydentury w Polsce po 1989 roku na tle porównawczym wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Mołdawa), zaś stopień doktora habilitowanego w roku 2014, na podstawie monograficznego cyklu publikacji Tożsamość konstytucyjna Polski po 1944 r.

 

Specjalizuje się w problematyce systemu rządów w Polsce, transformacji ustrojowej w Europie Środkowo-Wschodniej, instytucji współczesnej głowy państwa (ze szczególnym uwzględnieniem Prezydenta RP) oraz współczesnego konstytucjonalizmu i bezpieczeństwa konstytucyjnego państwa. Autor i redaktor naukowy ponad sześćdziesięciu artykułów i książek, m.in. monografii Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku. Ujęcie porównawcze (Warszawa 2005) oraz Konstytucyjne organy władzy RP w latach 1989-2011 na tle polskich tradycji ustrojowych XIX i XX wieku (współautor W. Jakubowski; Warszawa 2012). Członek kolegiów redakcyjnych pism naukowych „Społeczeństwo i Polityka”, „E-Politikon” i „Political Preferences”. W latach 2005 – 2016 kierownik studiów na kierunkach politologia i bezpieczeństwo wewnętrzne na UW. Od 2016 r. Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych UW.