AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
dr Marcin Koszowy

 

dr Marcin Koszowy – adiunkt w Katedrze Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki Uniwersytetu w Białymstoku, absolwent Wydziału Filozofii KUL. Prowadzi badania z zakresu teorii argumentacji, w szczególności argumentacji z autorytetu i opinii eksperta, dialogowych ujęć argumentacji oraz wydobywania struktur argumentacyjnych z dyskusji i debat. Od 2009 r. uczestniczy w tworzeniu teoretycznych i instytucjonalnych podstaw Polskiej Szkoły Argumentacji w ramach inicjatywy ArgDiaP poświęconej argumentacji, dialogowi i perswazji. Prowadzi wykłady, konwersatoria i warsztaty z zakresu teorii i sztuki argumentacji, krytycznego myślenia, logiki praktycznej, polemiki, sporu i debaty publicznej oraz sztuki wystąpień publicznych. Współredaktor numeru specjalnego czasopisma Argumentation poświęconego Polskiej Szkole Argumentacji (2014) oraz trzech numerów specjalnych czasopisma Studies in Logic, Grammar and Rhetoric poświęconych współczesnym badaniom nad argumentacją (2009, 2011, 2014). Członek International Society for the Study of Argumentation (ISSA). Współpracuje z grupą badawczą ARG-tech: Centre for Argument Technology (University of Dundee, Wielka Brytania) oraz z CRRAR – Centre for Research in Reasoning, Argumentation and Rhetoric (University of Windsor, Kanada).