AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
dr Mateusz Kot

Mateusz Kot, dr, adiunkt

 

Dane podstawowe 

Katedra Teologii Środków Społecznego Przekazu i Edukacji Medialnej

Konsultacje

Kontakt: m.kot@uksw.edu.pl 

 

Nauka i praca w mediach 

Wykształcenie 

Edukacja Medialna i Dziennikarstwo/ jednolite studia magisterskie (2008-2013) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny, temat pracy: Rola konferencji prasowych w procesie komunikowania instytucjonalnego. Studium praktyczno-etyczne. 

Teologia Środków Społecznego Przekazu / studia doktoranckie (2013-2017) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny, doktor nauk teologicznych w zakresie środków społecznego przekazu, rok nadania: 2017. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Komunikacja człowieka z komputerem w świetle teologii środków społecznego przekazu”. Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Piotra Drzewieckiego, prof. UKSW.

Dorobek naukowy

Pola zainteresowań/badań: edukacja medialna 

Współpraca / praca w mediach: Centrum Nauki Kopernik (2018-), koordynator projektu „Olimpiada Medialna” (2014-2019); dziennikarz podczas projektu „Twarze Dialogu – ks. Jan Zieja”, we współpracy z Europejską Fundacją Edukacji Audiowizualnej DISCE (2016); wsparcie medialne Społecznego Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu stulecia urodzin ks. Jana Twardowskiego podczas projektu „Słowo Zabiera Głos” (2015).

  

Dydaktyka 

Wykładane przedmioty 

Opisy zajęć 

Rozkład zajęć