AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
mgr Mateusz Kot

 

mgr Mateusz Kot - mgr a obecnie doktorant teologii środków społecznego przekazu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Instruktor żeglarstwa, jachtowy sternik morski, podróżnik. Sekretarz Komitetu Głównego Olimpiady Medialnej. Sekretarz Redakcji „Kwartalnika Nauk o Mediach”.