AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
ks. prof. UKSW dr hab. Norbert Mojżyn

Norbert Mojżyn, ks., dr hab., prof. UKSW

 

Dane podstawowe 

Katedra Komunikacji Kulturowej i Artystycznej

Konsultacje

Kontakt: n.mojzyn @uksw.edu.pl

 

Nauka i praca w mediach 

Wykształcenie 

2018 – stanowisko profesora uczelni

2016 – doktor habilitowany 

2008 – doktor nauk humanistycznych 

2000 – 2008 – studia z historii sztuki (UKSW)

2006 – 2007 – studia z zabytkoznawstwa i konserwatorstwa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

2000 – 2007 posługa w sanktuarium bł. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu; członek komisji ds. aranżacji Muzeum Bł. Jerzego Popiełuszki; kustosz tegoż Muzeum

2005 - stypendium i kwerenda w Instytucie Aby Warburga w Londynie oraz w licznych archiwach i muzeach Rosji, Ukrainy i Białorusi

Dorobek naukowy 

Google Scholar

ORCID

Pola zainteresowań/badań: prasoznawstwo, historia mediów, komunikacja wizualna, fotografia i grafika dziennikarska.

Współpraca / praca w mediach: raudycje i publikacje w TVP, radio „Warszawa”, radio „Józef”, radio „Miedzeszyn”, w tygodniku „Idziemy” i in.

 

Dydaktyka 

Wykładane przedmioty 

Opisy zajęć 

Rozkład zajęć 

Prowadzone seminarium naukowe:

Komunikacja artystyczno-medialna

Prace dyplomowe