AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Marcyński SAC

Krzysztof Marcyński, ks., dr hab., prof. UKSW

 

Dane podstawowe

Katedra Teorii, Języka i Etyki Mediów

Konsultacje

Kontakt: k.marcynski@uksw.edu.pl

 

Nauka i praca w mediach

Wykształcenie

New York University, Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development, Department of Culture and Communication, New York (USA): Master of Arts w zakresie mediów i komunikacji społecznej (Media Ecology Program), rok nadania 1999.

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologiczny (obecnie: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): doktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauk teologicznych, w zakresie teologii praktycznej (teologii środków społecznego przekazu), rok nadania 2002, tytuł rozprawy doktorskiej: Świat mediów elektronicznych w świetle teorii Marshalla McLuhana, a przepowiadanie słowa Bożego. Studium z zakresu teologii środków społecznego komunikowania; promotor I: ks. prof. dr hab. T. Zasępa, promotor II: prof. N. Postman 

Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego: doktor habilitowany nauk społecznych w dziedzinie nauk o mediach.

Dorobek naukowy

Pola zainteresowań/badań: kompetencja komunikacyjna, komunikacja społeczna i religijna, natura mediów, edukacja dziennikarska

Współpraca / praca w mediach: redaktor naczelny serii „Homilie i kazania na każdy dzień”, redaktor kwartalnika „Apostoł Miłosierdzia”, członek Rady Programowej Wydawnictw Pastoralnych w Wydawnictwie Raabe, ekspert w publikacjach homiletycznych Wydawnictw Pastoralnych w Wydawnictwie Raabe, dyrektor Biura Pielgrzymkowego „Apostolos”

 

Dydaktyka

Wykładane przedmioty

Opisy zajęć

Rozkład zajęć

Prowadzone seminarium naukowe: Kompetencja komunikacyjna i retoryka dziennikarska

Prace dyplomowe