AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
prof. UKSW dr hab. Małgorzata Laskowska

Małgorzata Laskowska, dr hab., prof. UKSW, kierownik katedry

 

Dane podstawowe 

Katedra Teorii, Języka i Etyki Mediów

Konsultacje

Kontakt: m.laskowska@uksw.edu.pl

 

Nauka i praca w mediach 

Wykształcenie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: doktor nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu, rok nadania 2008, tytuł rozprawy doktorskiej: Ksiądz Stefan Wyszyński jako dziennikarz i redaktor (1924-1946) 

Collegium Civitas: Studia podyplomowe „Dziennikarstwo internetowe”, rok nadania dyplomu 2011 

Dorobek naukowy 

Pola zainteresowań/badań: etyka dziennikarska, etyka mediów, edukacja dziennikarska 

Współpraca / praca w mediach: dziennikarz i redaktor w Wydawnictwie Sióstr Loretanek

 

Dydaktyka 

Wykładane przedmioty 

Opisy zajęć 

Rozkład zajęć 

Prowadzone seminarium naukowe: Etyka mediów - współczesne wyzwania 

Prace dyplomowe