AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
prof. UKSW dr hab. Małgorzata Laskowska

Małgorzata Laskowska, dr hab., prof. UKSW, kierownik katedry

 

Dane podstawowe 

Katedra Teorii, Języka i Etyki Mediów

Konsultacje

Kontakt: m.laskowska@uksw.edu.pl

 

Nauka i praca w mediach 

Wykształcenie

Uniwersytet Warszawski: doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach, rok nadania: 2019, tytuł rozprawy habilitacyjnej: Kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej w kontekście mediów społecznościowych (Warszawa 2018).

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: doktor nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu, rok nadania 2008, tytuł rozprawy doktorskiej: Ksiądz Stefan Wyszyński jako dziennikarz i redaktor (1924-1946)

Collegium Civitas: Studia podyplomowe „Dziennikarstwo internetowe”, rok nadania dyplomu 2011

Dorobek naukowy 

Pola zainteresowań/badań: klasycy medioznawstwa, teoria komunikowania, etyka dziennikarska 

Współpraca / praca w mediach: redaktor czasopisma "Kultura - Media - Teologia", sekretarz redakcji czasopisma naukowego "Studia Nauk Teologicznych PAN"

 

Dydaktyka 

Wykładane przedmioty 

Opisy zajęć 

Rozkład zajęć 

Prowadzone seminarium naukowe: Etyka mediów - współczesne wyzwania 

Prace dyplomowe