AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
dr Marta Jarosz

Marta Jarosz, dr, adiunkt

 

Dane podstawowe

Katedra Teorii, Języka i Etyki Mediów

Konsultacje

Kontakt: m.jarosz@uksw.edu.pl

 

Nauka i praca w mediach

Wykształcenie

2010 r., Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, dr nauk humanistycznych w zakresie nauk politycznych,  rozprawa doktorska pt. „Językowy obraz świata więziennego a rzeczywistość więzienna w tekstach współczesnych mediów”

2004 r. Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, magister dziennikarstwa i komunikacji społecznej, praca magisterska pt. „Wartościowanie w grypserce a język prasy więziennej w Polsce (na przykładzie „Gazety Więziennej” ZK we Włocławku)”  

Dorobek naukowy

Pola zainteresowań/badań: język w mediach, nowe media, prakseologia dziennikarska

Współpraca/praca w mediach: 

XI 2016 r. laureatka II edycji konkursu dla dziennikarzy  „Uzależnienia XXI wieku”

Od II 2011 r. Infor Biznes Sp. z o.o., redaktor dziennik.pl, „Magazyn Dziennik Gazeta Prawna”, dziennikarz

Od 2010 r. Kwartalnik naukowy „Kultura Media Teologia”, UKSW, sekretarz redakcji

II 2009 – VIII 2009 r. Axel Springer Polska, redaktor w dziale projektów internetowych

VIII 2003 – VI 2006 r. redakcja miesięcznika „RAZEM Świat w naszych oczach”, kierownik działu społecznego, dziennikarz i redaktor tekstów, sekretarz redakcji

I – VI 2003 r. redakcja miesięcznika „Moje zdrowie”, dziennikarz

IV – VI 2002r. redakcja kwartalnika uniwersyteckiego „Uniwersytet Warszawski”, dziennikarz

VII 2001 - IX 2002 r. radomszczański oddział „Dziennika Łódzkiego Wiadomości Dnia”, dziennikarz

 

Dydaktyka

Wykładane przedmioty

Opisy zajęć

Rozkład zajęć

Prowadzone seminarium naukowe: Język jako narzędzie komunikacji

Prace dyplomowe