AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
dr Marta Jarosz

 

 

dr Marta Jarosz – absolwentka (2004 r.) Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskała tytuł magistra dziennikarstwa i komunikacji społecznej (praca magisterska pt. „Wartościowanie w grypserce a język prasy więziennej w Polsce (na przykładzie „Gazety Więziennej” Zakładu Karnego we Włocławku)”, a w kwietniu 2010 r. obroniła rozprawę doktorską na temat „Językowy obraz świata więziennego a rzeczywistość więzienna w tekstach współczesnych mediów”. Adiunkt w Katedrze Edukacji Medialnej i Języka Mediów w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a od 2010 r. także sekretarzem redakcji kwartalnika naukowego Wydziału Teologicznego UKSW „Kultura - Media - Teologia”.

 

Poza UKSW, od 2007 roku prowadzi zajęcia z zakresu stylistyki praktycznej i języka wypowiedzi dziennikarskiej w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracowała także jako nauczyciel ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie i Wyższą Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie dziennikarskie, współpracując z redakcjami m.in. „Dziennika Łódzkiego”, magazynu „RAZEM Świat w naszych oczach” i pism branżowych. W 2009 roku pracowała w wydawnictwie Axel Springer Sp. z o.o., w dziale projektów internetowych. Od tamtej pory dziennikarstwo internetowe i optymalizacja publikacji elektronicznych stały się jej pasją i przedmiotem uważnej obserwacji. Kwalifikacje do nauczania zdobyła jeszcze w trakcie studiów dziennikarskich – ukończyła „Pedagogiczny Kurs Kwalifikacyjny”. Na przełomie roku 2006-2007 odbyła kurs szkoleniowy dla kadry naukowo-dydaktycznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Nauczanie Online”, a w 2009 r. była uczestnikiem szkoleń organizowanych przez wydawnictwo Axel Springer Polska, „Techniki dziennikarstwa internetowego” oraz „Search Engine Optimization” (SEO).