AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
prof. dr hab. Jerzy Olędzki

Jerzy Olędzki, prof. dr hab.

 

Dane podstawowe 

Katedra Komunikacji Społecznej, Public Relations i Nowych Mediów

Konsultacje

Kontakt: j.oledzki@uksw.edu.pl

 

Nauka i praca w mediach 

Wykształcenie: 

Uniwersytet Warszawski – Pomagisterskie Studium Dziennikarstwa;    dyplomowany dziennikarz, rok ukończenia 1970, praca dyplomowa: Darowany dzień życia. „Króliki doświadczalne” z Ravensbruck 

Columbia University, New York City, School of Journalism; visiting scholar - studia doktoranckie 1972-1973 

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski; doktor nauk politycznych, rok nadania 1975, tytuł rozprawy doktorskiej: Obraz Polski wśród studentów amerykańskich, promotor: prof. dr Kazimierz Kąkol 

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski; doktor habilitowany nauk politycznych w zakresie masowego komunikowania, rok nadania 1984, tytuł rozprawy habilitacyjnej: Procesy demokratyzacji komunikowania masowego w Trzecim Świecie 

Profesor nauk humanistycznych – rok nadania 2011 

Dorobek naukowy 

Pola zainteresowań/badań: nauki społeczne, w tym: nauki o mediach, nauki o polityce, komunikowanie społeczne i public relations, komunikowanie międzynarodowe 

Współpraca (i doskonalenie) zawodowa: stypendysta US International Communication Agency (USICA), Salzburg Seminar, Fulbright Program; praca w USA - Ohio University, Athens, Ohio; ekspert MEN do spraw minimum programowego studiów nauk politycznych i dziennikarstwa w Polsce; współredaktor  Business Guide w „Business Foundation Book”; konsultant public relations „J&S Energy” i „Mercuria Group”; pierwszy rektor Wyższej Szkoły Ekonomii Stosowanej i Handlu Zagranicznego w Radomiu (obecnie   Wyższa Szkoła Handlowa);  kierownik projektu telewizyjnego i dydaktycznego „Interaktywne systemy kształcenia na odległość” w ramach zamówienia telewizji Polsat pod nazwą „Teleuniwersytet Polsat”.

 

Dydaktyka 

Wykładane przedmioty 

Opisy zajęć 

Rozkład zajęć 

Prowadzone seminarium naukowe: Media i komunikowanie społeczne 

Prace dyplomowe