AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
prof. dr hab. Jerzy Olędzki

 

 

 

prof. dr hab. Jerzy Olędzki – profesor zwyczajny, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego, profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, doktor nauk politycznych, w latach osiemdziesiątych profesor etatowy Ohio University w Athens, Ohio (USA), po powrocie do Polski dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i wieloletni kierownik Zakładu Teorii Komunikowania Społecznego w Instytucie Dziennikarstwa Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Organizator specjalistycznych studiów public relations na tym Wydziale. Promotor ponad trzydziestu rozpraw doktorskich, kilkuset magisterskich poświęconych m.in. public relations, komunikacji społecznej, komunikowaniu międzynarodowemu oraz promocji Polski w świecie. Autor publikacji (książki i artykuły) z zakresu public relations, komunikowania międzynarodowego i teorii informacji społecznej oraz oddziaływania środków masowego przekazu i promocji Polski poza granicami kraju. Autor i realizator badań socjologicznych środowisk dziennikarskich w USA i w Polsce, treści mediów informacyjnych w Europie a także środowisk biznesowych i specjalistów public relations w Polsce. Członek Rady Etyki Public Relations w Polsce. Posiada tytuł honorowego członka Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Od 1 października 2016 r. dyrektor Instytutu.