AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. UKSW

Grzegorz Łęcicki, dr hab. prof. UKSW, kierownik katedry

 

Dane podstawowe

Katedra Teologii Środków Społecznego Przekazu

Zaliczony do minimum kadrowego na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

na poziomie studiów I oraz II stopnia

Konsultacje

Kontakt: g.lecicki@uksw.edu.pl

 

Nauka i praca w mediach

Wykształcenie

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: doktor nauk teologicznych w zakresie teologii kultury, rok nadania 2007 r., tytuł rozprawy doktorskiej: Ksiądz Zdzisław Peszkowski - świadek prawdy historycznej i jej obrońca; promotor: prof. dr hab. Krystyna Czuba

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: doktor habilitowany nauk teologicznych w dyscyplinie teologia środków społecznego przekazu, rok nadania 2013, tytuł rozprawy habilitacyjnej: Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II

Dorobek naukowy

Pola zainteresowań/badań: historia mediów i dziennikarstwa, teologia mediów, teologia mediów audiowizualnych

Współpraca/praca w mediach:
1985-1988 – Instytut Prasy i Wydawnictw „Novum” – redakcja „Tygodnik Polski” (stażysta, młodszy redaktor, redaktor dokumentalista),
1988-1991 – Instytut Wydawniczy „Pax” (redaktor merytoryczny literatury religijnej),
1991 – Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej – redakcja „Przegląd Katolicki” (redaktor),
1993 – Wydawnictwo „Parma Press” (dyrektor),
1993-1995 – Wydawnictwo „Civitas Christiana” - redakcja „Słowo-Dziennik Katolicki” (redaktor działu, kierownik redakcji łączności z Czytelnikami, starszy redaktor działu),
1998-2000 –  wydawnictwo „Patmos” (dyrektor),
2000-2003 – rozgłośnia diecezji warszawsko-praskiej - Radio Warszawa – Praga (dyrektor programowy); 
stały felietonista „Niedzieli Warszawskiej” (1997-2003) oraz „Echa Katolickiego” (2010-2016).

 

Dydaktyka

Wykładane przedmioty

Opisy zajęć

Rozkład zajęć

Prowadzone seminarium naukowe: Teologia środków społecznego przekazu. Media audiowizualne

Prace dyplomowe