DLACZEGO WARTO?
5 powodów, dla których warto studiować dziennikarstwo i komunikację społeczną na UKSW.

1. Studenci i absolwenci Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa WT UKSW pracują w największych polskich mediach na stanowiskach reporterskich, redaktorskich; w działach promocji, reklamy i public relations; są webmasterami i administratorami stron internetowych w dużych korporacjach oraz pełnią funkcje rzeczników prasowych. Nasz absolwent to człowiek dobrze przygotowany do profesjonalnej pracy w różnych mediach. Dysponuje pogłębioną wiedzą humanistyczną, rozszerzoną o zagadnienia filozoficzne i teologiczne. Formacja, którą oferujemy, pozwala studentom prawidłowo oceniać rzeczywistość, rozumieć zachodzące w świecie procesy i przemiany oraz krytycznie do nich podchodzić. Służy temu nie tylko program studiów, ale też np. cykl Debat UKSWordzkich. 

2. Warszawa jest siedzibą większości mediów ogólnopolskich. Tu skupia się życie polityczne i kulturalne kraju. Studia dziennikarskie w stolicy umożliwiają znalezienie pracy w branży już w czasie studiów.

 

3. Kadra naukowa i specjalizacje. Kadra naukowa spełniająca najwyższe standardy naukowe i komunikacyjne. Konsultacje z wykładowcami podczas dyżurów. Pomoc i wsparcie udzielane przez opiekunów roku w sprawach naukowych i osobistych. Unikalne materiały prezentowane na zajęciach. Warsztaty prowadzone przez pracowników największych mediów w Polsce. Wyjątkowy program specjalizacji oraz pomoc w zdobyciu praktyki zawodowej.

 

4. Proponujemy studentom bogaty program studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna: na studiach licencjackich (I stopnia, trzyletnich, profil praktyczny) oraz magisterskich (II stopnia, dwuletnich, profil ogólnoakademicki). Dysponujemy profesjonalnymi pracowniami w kampusie Dewajtis: Pracownią Podstawowych Technik Radiowo-Telewizyjnych (224), pracownią komputerową (118) oraz salą kinową (225).

 

5. Działalność studencka. W Instytucie działają trzy koła naukowe: Koło Naukowe Public Relations w Social Media, Koło Naukowe Medioznawców Podróżników oraz Koło Naukowe Studentów IEMiD UKSW. Pracownicy i studenci Instytutu prowadzą również internetowe Radio UKSW. Angażują się w badania naukowe m.in. współorganizując konferencje i publikując w czasopismach Instytutu.