PLAN ZAJĘĆ, DYŻURY
Podstawowe informacje dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Aktualny plan zajęć

Informacja o odwołanych zajęciach 

 

Przydatne ABC Studiowania 

Harmonogram na bieżący rok akademicki

 

Dyżury pracowników etatowych   

Opiekunowie grup studenckich