KOŁA NAUKOWE
W Instytucie funkcjonują następujące koła naukowe:

Koło Naukowe "Public Relations w Social Media"

Opiekun naukowy Koła: dr hab. Monika Marta Przybysz, prof. UKSW

Strony w serwisach społecznościowych: facebook.com/PRwsocialmedia, twitter.com/prwsocialmedia

Koło Naukowe "Public Relations w Social Media" powstało w lutym 2015 roku. Działa przy Katedrze Public Relations i Komunikacji Marketingowej. Jest jedynym Kołem Naukowym na UKSW skupiającym w swoich szeregach studentów oraz doktorantów interesujących się dziedzinami public relations i marketingiem, a także narzędziami internetem i mediami społecznościowymi. Unikalna wartość tej organizacji wyraża się we współpracy ze specjalistami PR, w tworzeniu realnych projektów komunikacyjnych, organizacji konferencji naukowych z udziałem ekspertów oraz przygotowywaniem szkoleń z zakresu mediów społecznościowych i grafiki internetowej. Studenci i doktoranci mogą w Kole rozwijać swoje zainteresowania, pracować przy trwających jednocześnie w świecie rzeczywistym i wirtualnym projektach, a także rozwijać swoją kreatywność w planowaniu strategii komunikacyjnych. Branża public relations w polskim internecie dopiero się rozwija, a Koło Naukowe ma za zadanie przygotować przyszłych absolwentów do pracy w zakresie zarządzania profesjonalną komunikacją w mediach społecznościowych. Studenci Koła prowadzą fanpage na Facebooku: FB/ PRwsocialmedia oraz konto na Twitterze: @prwsocialmedia. Prezesem Koła Naukowego jest Karolina Słojewska.

 

Koło Naukowe Medioznawców Podróżników

Opiekun naukowy Koła: dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. UKSW

Strona w serwisie społecznościowym: facebook.com/knmp.uksw/

Genezą Koła Naukowego Medioznawców Podróżników (dalej: KNMP) była inicjatywa studentów dziennikarstwa - słuchaczy realizowanych w semestrze zimowym 2013/2014 wykładów prof. UKSW dr. hab. Grzegorza Łęcickiego na temat historii Polski XX wieku. Wyrażony przez p. Karolinę Jagodzińską pomysł odbywania wycieczek po Warszawie do miejsc, o których była mowa podczas wykładów, miał z początku charakter wypraw spontanicznych; później zaś przybrał kształt bardziej formalny oraz instytucjonalny. Studencki postulat „zobaczenia na własne oczy" dotyczył wspominanych i opisywanych na wykładach miejsc, pomników kultury  i sztuki, budowli i przestrzeni architektonicznych, mających związek nie tylko z najnowszymi dziejami Polski, ale także z rozmaitymi przekazami medialnymi (np. serialami telewizyjnymi oraz filmami). Z uwagi na to, że  duża, jeśli nie przeważająca grupa studentów dziennikarstwa nie jest rodowitymi warszawiakami, takie spacery edukacyjne stały się również znakomitą okazją poznawania stolicy. Podczas owych wypraw i spacerów ukazywana jest specyfika sztuki, architektury pomnikowej i przestrzennej jako specyficznego rodzaju komunikatu, który  także poprzez obecność w  mediach  staje się pośrednio komunikatem medialnym. Nawiedzanie kościołów, zwiedzanie muzeów, poznawanie historii Warszawy  stanowi dodatkowy przekaz wiedzy, ubogacającej  przyszłych absolwentów studiów dziennikarskich. W pewnym sensie wolno powiedzieć, że taka działalność stanowi kontynuację aktywności śp. dr. Józefa Szaniawskiego (tragicznie zmarłego w 2012 r.) wykładowcy Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, który także ze studentami odbywał spacery edukacyjne do placówek kulturalnych.Do istotnych wymiarów działalności KNMP należą również wizyty w instytucjach medialnych oraz spotkania z ludźmi ze świata mediów.Dnia 3 marca 2016 r. KNMP zostało oficjalnie wpisane do rejestru Kół Naukowych UKSW. W wyniku przeprowadzonych wyborów prezesem Koła została Karolina Jagodzińska, a wiceprezesem Sebastian Tomaszewski.

Informujemy, że w latach 2003-2016 działało również Koło Naukowe Studentów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. Zgodnie z komunikatem Działu Kształcenia UKSW Koło zostało zawieszone w br. akademickim. Osoby zainteresowane jego reaktywacją prosimy o kontakt z ks. dr Rafałem Leśniczakiem, pełniącym obowiązki Opiekuna Koła. Dotychczasowy dorobek organizacji jest dostępny na stronie kns.iemid.uksw.edu.pl