KONTAKT

Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa
Wydział Teologiczny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5
01 - 815 Warszawa
(22) 561 88 56
wtdz@uksw.edu.pl

Dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa WT UKSW:
prof. dr hab. Jerzy Olędzki
j.oledzki@uksw.edu.pl

Zastępca Dyrektora, osoba odpowiedzialna za treść strony:
dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW
p.drzewiecki@uksw.edu.pl

Administrator strony:
dr Aleksandra Gralczyk
a.gralczyk@uksw.edu.pl