AKTUALNOŚCI
dodano 24-11-2020
Nowa publikacja w IEMiD
Nakładem Wydawnictwa UKSW ukazała się książka „Relacje w cyberprzestrzeni” pod redakcją dr Aleksandry Graczyk. Autorami rozdziałów są nasi studenci.

Publikacja zawiera artykuły młodych przedstawicieli świata akademickiego należących do Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa.

Niniejsze opracowanie jest zbiorem refleksji nad pojęciem cyberprzestrzeni w różnych jej aspektach. W poszczególnych rozdziałach publikacji Autorzy stawiają sobie za cel prześledzenie „cyklu życia” pojęcia cyberprzestrzeń - od początków poprzez ewolucję zagadnienia, kolejno ukazują cechy i znaczenie komunikacji oraz kształtowanie wizerunku w wirtualnym świecie, by następnie przedstawić pozytywne i negatywne aspekty tworzenia relacji interpersonalnych, a finalnie - skonkludować rozważaniem o przyszłości świata wirtualnego i przyjrzeć się możliwym kierunkom jego rozwoju.

Relacje w cyberprzestrzeni jest niewątpliwie  interesującą publikacją wychodzącą naprzeciw obecnym wyzwaniom, przed którymi stajemy w perspektywie globalnej. Wirtualna rzeczywistość, dla jednych będąca codziennością, dla innych koniecznością, staje się od lat nieodzownym elementem naszej rzeczywistości naturalnej. Portale, platformy do prowadzenia rozmów grupowych, różnorakie komunikatory z dnia na dzień stały się atrybutem naszej codzienności. Przy całej akceptacji, a nierzadko euforii z powodu z powodu możliwości tych niewątpliwie wspaniałych osiągnięć ludzkiej myśli technicznej, rodzą się uzasadnione pytania i wątpliwości na temat negatywnych skutków tych osiągnięć. (…) W związku z tym z satysfakcją trzeba zauważyć, że młodzi ludzie będący na początku swojej drogi naukowej próbują opisać rzeczywistość oraz podejmują poszukiwania odpowiedzi na pojawiające się pytania i na tej podstawie starają się kreślić wizję przyszłości.
ks. dr hab. Jarosław Woźniak
 

Relacje w cyberprzestrzeni składa się  z ośmiu tekstów dotyczących tytułowego zagadnienia. Artykuły nie dublują się i dają w miarę pełne spojrzenie na temat zawarty w tytule. Artykuły mają charakter przeglądowy, prezentujący wybrany obszar tematyki całego tomu. (…)  Zbiór tekstów jest bardzo interesujący. Jego wielką zaletą jest prezentacja prawie wszystkich podstawowych zagadnień związanych z cyberprzestrzenią. W czasie lektury można odczuć, iż młodzi autorzy podchodzą z autentyczną pasją poznawczą do tego, o czym piszą. (…) Publikacja będzie solidnym debiutem młodych adeptów, która zapoczątkuje ich karierę akademicką, owocującą licznymi tekstami i badaniami wzbogacającymi naszą wiedzę o komunikacji i kulturze.
dr hab. prof. APS Grzegorz Pyszczek