AKTUALNOŚCI
dodano 17-11-2020
Jak rozliczyć praktyki w czasie pandemii COVID-19? INSTRUKCJA krok po kroku
Na podstawie Decyzji Nr 6/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. ustala się, co następuje.

W celu zaliczenia praktyk należy przesłać na adres mailowy Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk skan lub zdjęcie następujących dokumentów:
 

  • w przypadku praktyk realizowanych w ramach współpracy z firmą, której statutowa działalność pokrywa się z programem praktyk – załącznik nr 7 do Regulaminu praktyk studenckich w UKSW oraz umowę potwierdzającą zatrudnienie;
     
  • w przypadku praktyk realizowanych w ramach stażu, wolontariatu – załącznik nr 8 do Regulaminu praktyk studenckich w UKSW oraz zaświadczenie z miejsca odbywania praktyk o ich realizacji. Jeśli uzyskanie zaświadczenia w aktualnej sytuacji nie jest możliwe, uprzejmie proszę o dołączenie samodzielnie przygotowanego oświadczenia o odbywaniu praktyk w określonym miejscu i czasie z podpisem.


Kontakt do Pełnomocników:


Studia I stopnia
 

  • dziennikarstwo ogólne i komunikacja medialno-kulturowa - I-II rok: dr Marta Jarosz (m.jarosz@uksw.edu.pl)
  • dziennikarstwo ogólne i komunikacja medialno-kulturowa - III rok: dr Piotr Łuczuk (p.luczuk@uksw.edu.pl)


Studia II stopnia

  • komunikacja medialno-marketingowa 1 i 2 rok:

prof. UKSW dr hab. Małgorzata Laskowska (m.laskowska@uksw.edu.pl)

ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Marcyński SAC (k.marcynski@uksw.edu.pl)

Wszystkie informacje nt. praktyk są dostępne na tej stronie:

http://bk.uksw.edu.pl/praktyki