AKTUALNOŚCI
dodano 24-04-2020
Kontynuacja form kształcenia na odległość przedłużona do 24 maja 2020 r.
Do 24 maja 2020 r. formy prowadzenia zajęć i zasady raportowania nie ulegają zmianie. Proszę szczególnie Państwa Promotorów o prowadzenie prac dyplomowych zakładając, że terminy składania prac zostaną podtrzymane. Proszę również o kontynuację dyżurów dla studentów.

Najbliższe szkolenie proponowane przez Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfrowej w MS Teams w środę 29 kwietnia 2020 r., godz. 12.00 - Cyberbezpieczeństwo w dydaktyce - Dr Piotr Łuczuk  - hasło zostanie rozesłane mailingiem wydziałowym.

Spotkanie z prodziekanem ks. dr. Jarosławem A. Sobkowiakiem dla Pracowników WT - dydaktyka i egzaminy online - na MS Teams - 29 kwietnia, godz. 13.00 - hasło zostanie rozesłane mailingiem wydziałowym.

__________________________________________________________________________________
 
Filmy instruktażowe pomagające w kształceniu na odległość
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZTm8KQ75Itg&feature=youtu.be - filmik instruktażowy przygotowany przez WPiA
 
https://www.youtube.com/channel/UCESqCv7KBta55_4eiFu51pQ - materiał przygotowany przez koordynatora Pracowni Badań Komunikacji Cyfrowej UKSW Pana Doktora Marka Robaka
 
Instrukcja dołączenia do zespołu MS Teams przez studentów:
 
1) z wiadomości e-mail należy skopiować kod zespołu MS Teams.
 
2) Logujemy się pod adresem http://office365.uksw.edu.pl/ loginem "mój identyfikator w USOS/nr albumu"@uksw.edu.pl. Hasło podajemy takie, jak w systemie USOSa.
 
3) Wśród aplikacji Office 365 wybieramy Teams.
 
4) Po lewej stronie ekranu klikamy w opcję "Zespoły", a potem w prawym górnym rogu w przycisk "Dołącz do zespołu lub utwórz nowy".
 
5) W kontrolce "Dołącz do zespołu, wpisując kod" wklejamy pochodzący z wiadomości e-mail skopiowany do schowka kod zespołu MS Teams, a następnie klikamy przycisk "Dołącz do zespołu".
 
6) Stajemy się członkiem zespołu i możemy uczestniczyć w jego pracach.
 
____________________________________________________________________________
 
ELEKTRONICZNE ZASOBY BIBLIOTECZNE UKSW https://biblioteka.uksw.edu.pl/pl/node/1109
 
 
SKANOWANIE ONLINE BEZPŁATNE - BIBLIOTEKA UKSW
 
 
____________________________________________________________________________
 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
 
 
Zarządzenie Rektora UKSW:
 
 
Decyzja Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia
 
 
Decyzja Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia
 
Praktyki zawodowe online - https://monitor.uksw.edu.pl/docs/4998

Obwieszczenie Dziekana WT:
 
 
____________________________________________________________________________
 
Dyżury wykładowców w okresie pandemii:
 
 
Dyżur prodziekana:
 
 
 
 
Ks. dr Jarosław A. Sobkowiak
 
prodziekan, kierownik studiów