AKTUALNOŚCI
dodano 13-04-2020
Kontynuacja form kształcenia na odległość przedłużona do 26 kwietnia 2020 r.
Do 26 kwietnia 2020 r. formy prowadzenia zajęć i zasady raportowania nie ulegają zmianie. Proszę szczególnie Państwa Promotorów o prowadzenie prac dyplomowych zakładając, że terminy składania prac zostaną podtrzymane. Proszę również o kontynuację dyżurów dla studentów.

ELEKTRONICZNE ZASOBY BIBLIOTECZNE UKSW https://biblioteka.uksw.edu.pl/pl/node/1109

E-ZASOBY https://biblioteka.uksw.edu.pl/pl/node/2
 
Szczegóły w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
 
https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenia-dzialalnosci-uczelni-do-26-kwietnia-2020-r
 
Zarządzenie Rektora UKSW:
 
https://teologia.uksw.edu.pl/node/2208
 
Decyzja Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia
 
https://monitor.uksw.edu.pl/docs/4974
 
Decyzja Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia
 
Praktyki zawodowe online - https://monitor.uksw.edu.pl/docs/4998
 
Obwieszczenie Dziekana WT:
 
https://teologia.uksw.edu.pl/node/2217
 
Dyżury wykładowców w okresie pandemii:
 
https://teologia.uksw.edu.pl/node/1842
 
Dyżur prodziekana:
 
https://teologia.uksw.edu.pl/node/2215
 
 
 
Ks. dr Jarosław A. Sobkowiak
 
prodziekan, kierownik studiów