AKTUALNOŚCI
dodano 22-01-2020
Nowa dyrektywa audiowizualna - konsultacje z udziałem eksperta UKSW
Prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki jest jednym z ekspertów polskich konsultacji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w pracach nad nową dyrektywą audiowizualną Komisji Europejskiej. Przygotował uwagi dot. edukacji medialnej.

Opracowanie jest dostępne pod adresem http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/konsultacje/2020/daum_pytania-konsultacyjne_czesc-1_podsumowanie-odpowiedzi_zalacznik-1.pdf

Podmioty biorące udział w konsultacjach publicznych w sprawie nowelizacji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/konsultacje/2020/podmioty_adresy_zalacznik-3.pdf