AKTUALNOŚCI
dodano 07-03-2019
Sukces naszego absolwenta
Z radością informujemy, że p. mgr Norbert Rędzia zajął 1. miejsce w konkursie Medi@stery na najlepszą pracę magisterską z dziedziny mediów. Promotorem pracy pt. "Kreowanie marki na YouTube na przykładzie działalności Grupy Filmowej Darwin" jest p. prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz. Serdecznie gratulujemy!

Ogólnopolski Konkurs Medi@stery został zainicjowany w celu promowania najwybitniejszych prac absolwentów magisterskich studiów dziennikarskich. Zgodnie z ideą zawartą w nazwie, Medi@stery mają zbierać wyróżniające się rozprawy poświęcone problematyce medioznawczej, by torować drogę indywidualnym, twórczym i merytorycznie wartościowym dokonaniom. Pragnieniem organizatorów jest, by przedstawione w konkursie prace były dla laureatów przepustką do świata mediów, zarówno gdyby chcieli oni być jego doskonałymi przedstawicielami, wnikliwymi badaczami czy krytycznymi obserwatorami. Tym samym ukryte w nazwie media odnoszą się nie tylko do mediów jako nośników będących przedmiotem badania, ale same mają stać się trampoliną dla dalszych zawodowych dokonań młodych medioznawców. Taki status przyznaje Medi@sterom Gdańsk – kolebka konkursu i port, z którego laureaci mają wyruszyć w podróż do medialno-naukowego świata. Więcej informacji: http://www.mediastery.ug.edu.pl/