AKTUALNOŚCI
dodano 27-02-2019
Nowy doktor w Instytucie
Z radością informujemy, że ks. mgr lic. Ronald Kasowski obronił pracę doktorską pt. Edukacja medialna w wyższych seminariach duchownych w Polsce po roku 1992. Gratulujemy!

W publicznej obronie pracy doktorskiej wziął udział JE Kazimierz Kardynał Nycz, Wielki Kanclerz UKSW

Przewodniczący Komisji: ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski, Prodziekan ds. nauki i komunikacji Wydziału Teologicznego UKSW

Promotor: ks prof. UKSW dr hab. Józef Kloch

Promotorem pomocniczy: ks. dr Zenon Hanas SAC

Recenzenci: 

ks. prof. UPJPII dr hab. Michał Drożdż, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UPJPII

ks. prof. dr hab. Marian Zając Prodziekan ds. studiów doktoranckich i podyplomowych Wydziału Teologii KUL

Członkowie Komisji:

prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki

prof. UKSW dr hab. Grzegorz Łęcicki, Dtyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa WT UKSW

dr hab. Krzysztof Marcyńki SAC

prof. dr hab. Jerzy Olędzki

prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz

Głosowanie nad nadaniem stopnia doktora nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu na najbliższej Radzie Wydziału Teologicznego UKSW, 11 marca br.

Gratulujemy!

ks. dr Ronald Kasowski

Od lewej: ks. prof. UPJPII dr hab. Michał Drożdż, ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski, JE Kazimierz Kardynał Nycz, ks prof. UKSW dr hab. Józef Kloch