AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
Internet w przestrzeni życia człowieka

dr Paweł Płatek

Zadaniem seminarium będzie przygotowanie studenta do opracowania tematyki związanej z uczestnictwem nowych technologii w codziennej przestrzeni człowieka. Profil zagadnień tego seminarium będzie dotyczył takich problemów badawczych jak: koherencja między mediami starymi: prasą, radiem, telewizją, a nowymi sposobami komunikacji. Tematami wchodzącymi w zakres tych zajęć jest również osoba jako centrum w całym procesie rozwoju technologicznego i ewolucji jaka dokonuje się w człowieku pod wpływem sieci. W obszarze badań znajdują się również zagadnienia związane z obserwacją Internetu jako metamedium formującego poglądy i przyczyniającego się do przemian w społeczeństwie. Tematyka seminarium poruszać może także zagadnienia religii, etyki w sieci. Nie bez znaczenia pozostaje również semiotyka komunikatu w Internecie, która stanowi nową jakość w procesie kształtowania opinii.

Seminarium będzie przygotowywało do korzystania z różnego rodzaju metod np.: jakościowych, ilościowych, czy też krytycznej analizy tekstów źródłowych.

Głównym zadaniem seminarzystów będzie opanowanie podstaw zbierania i analizy danych potrzebnych do tworzenia tekstów naukowych. Zajęcia seminaryjne wprowadzą w procesy automatyzacji pracy poprzez opanowanie narzędzi do gromadzenia i analizy informacji: Citavi 5, MS Word, MS Excel.

Literatura:

  • Bańko M. (red.), Polszczyzna na co dzień, PWN, Warszawa 2006
  • Castells M., Galaktyka Internetu, Rebis, Poznań 2003
  • Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2010
  • Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2006
  • Kloch J., Internet i Kościół, Elipsa, Warszawa 2011
  • Kloch J., Kościół w Polsce wobec Web 2.0, Jedność, Kielce 2013
  • Lister M. (red.), Nowe media. Wprowadzenie, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009
  • Robak M., Zarzućcie sieć, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2001
  • Stępień B., Zasady pisania tekstów naukowych, PWN, Warszawa 2016
  • Wallace P., Psychologia Internetu, Rebis, Poznań 2004