AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
Public relations i badania mediów

dr Anna Miotk

Obszary badawcze:

 • komunikacja marketingowa i PR organizacji - efekty i oddziaływanie na odbiorców z wykorzystaniem różnych narzędzi badań mediów
 • narzędzia komunikacji marketingowej i PR stosowane przez wybrane marki czy organizacje
 • wybrane narzędzia marketingu internetowego (np. content marketing)
 • media, ze szczególnym uwzględnieniem internetu i mediów społecznościowych
 • psychologia mediów, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii internetu.  

Badania będą prowadzone z zastosowaniem metod ilościowo-jakościowych. Uczestnicy mogą wykorzystywać takie metody, jak: analiza treści, analiza danych, wywiady indywidualne, studium przypadku, analiza historyczno-porównawcza, sondaż i inne.

Uczestnicy seminarium poznają również zasady ogólne oraz wymogi uczelniane dotyczące przygotowywania prac naukowych, zasady konstrukcji pracy, tworzenia tekstów czy kreatywnego rozwiązywania problemów pojawiających się podczas gromadzenia i opracowywania materiałów. Seminarzyści dowiedzą się również, jakie funkcje programów MS Word i MS Excel są przydatne w tworzeniu tekstów naukowych. Nauczą się, jak prezentować wyniki swojej pracy przed szerszym audytorium.

Literatura

 • Armstrong, Kotler Ph., Marketing. Wprowadzenie, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
 • Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 • Castells M., Galaktyka Internetu, Rebis, Poznań 2003
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2010
 • Lovett J., Sekrety pomiarów w mediach społecznościowych, Helion, Gliwice 2012
 • Miotk A., Badania w public relations, Difin, Warszawa 2012
 • Miotk A., Skuteczne social media, Helion, Gliwice 2013
 • Pawlik K., Zenderowski R., Dyplom z internetu: jak korzystać z internetu pisząc prace dyplomowe? CeDeWu, Warszawa 2010
 • Pinker S., Piękny styl, Smak Słowa, Sopot 2016
 • Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków 2010
 • Stępień B., Zasady pisania tekstów naukowych, PWN, Warszawa 2016
 • Wallace P., Psychologia Internetu, Rebis, Poznań 2004
 • Wimmer R.D., Dominick J.R., Mass media. Metody badań, Kraków 2008.