AKTUALNOŚCI
dodano 03-02-2017
"Kwartalnik Nauk o Mediach" w DOAJ
Nasze czasopismo medioznawcze zostało właśnie dołączone do Directory of Open Access Journals. Zapraszamy do lektury i nadsyłania własnych propozycji artykułów. W br. redakcja będzie mogła przystąpić do oceny MNiSW i otrzymać punktację za publikacje w kwartalniku, także za rok bieżący.

"Kwartalnik Nauk o Mediach" w DOAJ